HomeKjøpe Alibaba

Hvordan kjøpe Alibaba-aksjer i 2021

Alibaba logo
Alibaba (BABA)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Tony Loton

Alibaba ble grunnlagt for to tiår siden, og er nå kjent som "Kinas Amazonas". Men det er mer bak Alibaba Group Holding enn det ser ut som, og derfor har vi har laget denne veiledningen om Alibabas virksomhet, hvordan den drives og hvilke fremtidsutsikter den har.

Dette selskapet opererer gjennom fire segmenter: cloud computing, innovasjons-initiativer, kjerne-handel og digitale medier- og underholdning. Den driver forskjellige nettplattformer, som markedsplassen Taobao og leveringsplattformen Ele.me og lokale tjenester.

Hvordan kjøpe BABA Aksjer i fem enkle steg

 1. 1
  Besøk CedarFX ved å klikke på lenken nedenfor og fylle ut det enkle skjemaet for å registrere deg.
 2. 2
  For høyere tradinggrenser, må du oppgi noe identifikasjon og verifisere kontoen din.
 3. 3
  Ved å klikke på “Innskudd”-knappen, kan du velge din foretrukne betalingsmeode.
 4. 4
  Bruk den innovative programvaren til CedarFX for å få tilgang til favorittaksjene dine og velg “Trade”
 5. 5
  Til slutt må du velge beløpet du ønsker å investere, så vil transaksjonen din være fullført.

Alt Du Trenger å Vite Om Alibaba

Vi begynner analysen vår ved å se på Alibabas firmahistorie, hvordan de tjener pengene sine, og hvordan aksjene har prestert på aksjemarkedet.

Alibaba Historien 

I løpet av sin relativt korte historie, har Alibabas virksomhet vokst intenst og eksplosivt. Det som startet med en enkel online tilstedeværelse, har transformert seg til en massiv bedrift med interesser i cloud computing i tillegg til Alibaba Health-gruppen med internett plattformer tilpasset farmasøytiske produkter og helseprodukter. 

Alibaba ble grunnlagt av den karismatiske Jack Ma, en tidligere engelsklærer som ble til en forretningsmagnat, og i dag sysselsetter over en kvart million mennesker. Noen av dets tilknyttede selskaper, som Ant Group og Alipay, betjener over en milliard mennesker og nesten åtti millioner selgere, noe som forteller oss litt om den virkelige størrelsen på Alibaba Group Holding-virksomheten. 

Selskapet har hovedkontorene sine i Hangzhou, Kina.

Hva Er Strategien til Alibaba?

Alibaba har sitt fokus på online virksomhet, og har raskt utvidet til områder med et enormt sammensatt årlig vekst-potensiale (CAGR). Ved hjelp av kinesisk demografi og den forholdsvis vanskelige oppgaven for vestlige selskaper å gjøre forretninger i Kina, har Alibaba blitt den kinesiske versjonen av Amazon, og grunnleggeren Jack Ma har blitt Kinas Jeff Bezos. 

Dette selskapet er aktivt på internett og med direkte markedsføring innen næringen for detaljhandel. Konsernet eier et variert spekter av virksomheter for å dele risikoen, i stedet for å være avhengig av en enkelt virksomhet. For eksempel har Alibaba sin Fliggy online reiseplattform samt Cainiao Network sin plattform for logistikktjenester. Andre eksempler er Alibaba Pictures (en plattform for videoer og musikk), Koubei (en guide for restauranter- og lokale tjenester), og Lingshoutong (en digital plattform for detaljhandel). 

Skytjenester har vært kontantstrømmen for selskaper som Amazon, Microsoft og Google. For å dra nytte av det samme vekstpotensialet, har Alibaba bygget en av de kraftigste virksomhetene for skytjenester i verden, med storskala investeringer som databehandling, lagring, databaser og skyelastisitet.

Hvordan Tjener Alibaba Penger?

Hovedtyngden av Alibabas inntekter kommer fra China Retail Marketplaces, som står for 46% av den årlige inntekten og drives av følgende virksomheter innenfor denne avdelingen: Taobao, Fliggy, Alimama, og Idle Fish. Selskapet investerer og sår stadig frø i andre selskaper som Taobao Grocery eller Taobao Short Video. 

Alibaba Cloud er ansvarlig for omtrent 8% av den årlige inntektsstrømmen (og vokser stadig). Ytterligere 20% av salget er drevet av China Commerce Retail Annet-avdelingen. Dette navnet høres mulig litt rart ut, men fordi Alibaba Group Holding består av så mange virksomheter, så blir kategorien “annet” enorm.

I tillegg bidrar Local Consumer Services, Cainiao Logistics Services- og International Commerce Retail avdeling med 5% hver av den årlige omsetningen. 

Hvordan Har Alibaba Levert de Siste Årene?

I likhet med Amazon og andre teknologibedrifter, var Alibaba av dem som led minst gjennom COVID-19-pandemien. Teknologisektoren var den første som fjernet tapet som ble utløst av pandemien, og selskaper i denne sektoren snudde raskt og nådde nye høyder. 

Alibaba-aksjen var en av favorittene på Wall Street og nådde over $300 på slutten 2020. Den stigende trenden de siste fem årene er fortsatt lovende, med tanke på at prisdifferansen fortsetter å danne en serie med høye topper og dype nedturer (som er en indikasjon på et krevende marked). 

Alibaba Grunnleggende Analyse

Grunnleggende analyse er prosessen med å finne den indre verdien av et selskap ved å tolke det offentlige regnskapet. Tre hoved-deler av regnskapet vil gi deg informasjonen du trenger: balanse, resultatregnskap og oppstillingen av kontantstrøm. 

La oss ta en titt på Alibabas viktigste og mest grunnleggende forhold, nemlig inntekt. Resultat per aksje (EPS), pris-/inntjeningsforhold (P/E), utbytte og kontantstrøm. 

Alibabas Inntekt 

Inntekt er den første delen av selskapets resultatregnskap, og den representerer den totale verdien av varer og tjenester solgt over en gitt periode. 

I løpet av de tre siste månedene av 2020, og fram til 31. desember 2020, rapporterte Alibaba Group Holding inn en omsetning på 33,883 milliarder, noe som var opp 37% i forhold til året før. Driftsinntektene økte med hele 24%, noe som indikerer voksende virksomheter og marginer som antatt, av netto inntektsvekst. 

Alibabas resultat per aksje

EPS (resultat per aksje) viser hvor mye selskapet tjente per utestående aksje, og den er hentet fra bunnlinjen i resultatregnskapet: nettoinntekten, som er justert til det foretrukne utbytte (hvis noen) og er delt på det høyeste antall av utestående aksjer.

Alibaba har konstant slått EPS-forventningene.


Alibabas pris- / inntjeningsforhold (P/E)

Pris- / inntjeningsforholdet følger beregningen av EPS (resultat per aksje). P/E blir utregnet med den nåværende aksjekursen per aksje, delt på EPS. Jo lavere forhold, dess mer attraktivt er selskapet. 

I skrivende stund er en Alibaba-aksje verdt $225.31, og (ifølge den siste kvartalsrapporten) tjente selskapet $3.41 per aksje. P/E-utregningen ender derfor på 66.07. 

Dette betyr at investorer er villige til å betale $66 for hver dollar selskapet genererer. Selv om det høye P/E-forholdet kan virke ekstremt høy, så avhenger det mye av investorenes fremtidige forventninger. Dersom investorene tror at selskapet kan generere mer inntekter i fremtiden for å rettferdiggjøre forholdet, vil de fortsette å kjøpe aksjer. 

En måte å vurdere de sentrale forholdstallene på er å sammenligne dem med assosierende selskaper eller med den generelle industrisektoren. Dette vil vise om et selskap er undervurdert eller overvurdert i forhold til konkurrentene sine. 

Alibabas Avkastning for utdeling av Utbytte 

En annen beregning du bør ta med når du skal verdsette et selskap, er avkastningen av utbyttet som viser hvor mye av inntektene selskapet deler med aksjonærene. Men det er ikke alle selskaper som velger å betale utbytte. 

Alibaba betaler ikke utbytte, så utbytte-forholdet kan ikke beregnes. Men dette betyr ikke at virksomheten er en dårlig investering. Det er bare en beslutning ledelsen har tatt om å drive virksomheten annerledes, og maksimere aksjonærenes formue ved å beholde fortjenesten i selskapet. 

Alibabas Kontantstrøm

Fri kontantstrøm er en måte å måle selskapets likviditet på. Merk at likviditet og solvens er to forskjellige ting, hvor førstnevnte gjenspeiler selskapets evne til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser, mens sistnevnte knyttes til langsiktige forpliktelser. 

Og så er det en selvfølgelighet at jo høyere kontantnivået er, desto bedre er det for selskapet. Imidlertid så vil kontanter som er inaktive og sitter i selskapets bank, mister muligheten for å bli tatt med i beregningen når de ikke investeres. Derfor må et selskap finne en balanse mellom hvor mye kontanter de vil ha for hånden, og hvor mye de vil investere i kortsiktige omsettelige verdipapirer og andre finansielle eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter. 

Alibaba rapporterte om en sterk kontantposisjon på slutten av forrige kvartalsrapportering. Kontantene, kontant-ekvivalenter- og kortsiktige investeringer var på $69,933 milliarder dollar og økende. Den frie kontantstrøm-posisjonen økte med 23% på årsbasis. 

Hvorfor Kjøpe Alibaba Aksjer? 

Alibaba er et teknologiselskap som utkonkurrerte alle under COVID-19-pandemien. Selv om pandemien snart kan være over på grunn av effektive vaksiner, så vil endringene av forbrukeratferd og fjernstyrt (remote) arbeid sannsynligvis forbli. 

For eksempel så kunngjorde nylig Google at 20% av arbeidsstyrken kommer til å arbeide hjemmefra permanent. Forbrukeratferden endret seg under pandemien - netthandelen steg betraktelig, og mange mennesker har nå en online tilstedeværelse som de tidligere ikke hadde. 

Her er noen flere grunner til at du kanskje ønsker å kjøpe Alibaba aksjen: 

 • Sterk kontantbeholdning
 • Økende muligheter på online handelsmarked 
 • Enormt lokalt marked (i Kina) 
 • Mangfoldige virksomheter

Ekspert Tips ved Kjøp av Alibaba Aksjen

Alibaba kommer fortsatt til å dra nytte av endringene av forbrukeratferden som ble forårsaket av pandemien. Å kjøpe Alibaba-aksjer via listingen på New York børsen for Stock Exchange, vil gi deg indirekte eksponering av den voksende kinesiske økonomien.
- Tony Loton
Kjøp Alibaba Aksjer i Dag!

5 Ting å Vurdere Før Du Kjøper Alibaba-aksjer

Før du kjøper Alibaba-aksjer- eller andre selskapers aksjer - bør du forstå selskapets virksomhet, ha noe kunnskap om investering, være forsiktig når du velger din megler, bestemme deg på forhånd hvor mye du vil investere- og sette deg et mål for investeringen. La oss ta en titt på hver av disse etter tur.

1. Forstå Selskapet

Du bør først sørge for at du forstår bedriftens virksomhet eller de individuelle avdelingene til virksomheten. Hvordan tjener selskapet pengene sine, hva er bransjens vekstrate- og hvordan presterer selskapet sammenlignet med konkurrerende selskaper?

2. Forstå det Grunnleggende ved Investering 

Å investere er mer enn å kjøpe aksjer blindt og bare vente. En vellykket investering krever analyse av selskapets egenverdi i henhold til det grunnleggende vi har nevnt tidligere. Investorer reduserer den fremtidige verdien i selskapets kontantstrøm til kravet om avkasting, for å finne ut om det er undervurdert eller overvurdert - så du bør lære deg hvordan du gjør dette. 

3. Velg Din Megler med Omhu 

Valget av megler er et kritisk steg i investeringsprosessen. Ikke alle meglere har de samme betingelsene når det kommer til forretningsmodellen de følger og gebyrene de tar. En god megler er ikke nødvendigvis den som tilbyr lavest provisjon; det kan være den som sørger for de nødvendige verktøyene for å sørge for at investeringsprosessen går så smidig og rettferdig som mulig. 

4. Bestem Deg For Hvor Mye Du Vil Investere

Det finnes forskjellige metoder å investere på. Noen investorer velger å alltid ha en solid kontantposisjon for å utnytte de nye mulighetene som kan oppstå. Noen investorer bruker en gjennomsnittlig dollar-kostnad-tilnærming for å jevne ut prisen de betaler for aksjene. Andre investorer liker å fordele investeringsfondene sine på mange forskjellige aksjeinvesteringer. Vær sikker på å velge den investeringsmetoden som passer best for deg. 

5. Velg Deg et Mål Med Investeringen Din 

Hvorfor investerer du? Dette er et essensielt spørsmål før du investerer, og svaret ditt definerer dine fremtidige forventninger til investeringsprosessen. Investering krever langsiktige planer framfor å “handle” aksjer, så det er en ting å tenke på. En annen ting er hvor mye som er for mye for deg når det kommer til risiko og avkastning. Vil du kjøpe- og holde på for alltid, eller vil du selge så snart du har oppnådd en tosifret gevinst?

Poenget med å Kjøpe Alibaba Aksjer

Alibaba er det første navnet man kommer på når man tenker på kinesiske nettselskaper. Og ettersom aksjene handles på New York børsen, vil en investering i dette selskapet gi deg indirekte informasjon om den voksende kinesiske økonomien. 

Når du er klar til å investere så er det bare til å velge en megler, finne Alibaba eller en annen aksje å investere i, og sende inn bestillingen din til megleren. 

Om du ennå ikke er klar til å investere, så er våre andre veiledninger designet for å gi deg tryggheten og tilliten du trenger. 

alternative-stocks

Ofte stilte spørsmål

 1. Usannsynlig. Alibabas forretningsmodell og måten den belønner aksjonærene sine på, inkluderer ikke utbytte. Men husk at noen av verdens best administrerte selskaper som Berkshire Hathaway og Amazon heller ikke tilbyr utbytte.

 2. Enhver gründer på denne planeten drømmer om å liste selskapet sitt på en børs (og spesielt på en av USAs børser). Det amerikanske aksjemarkedet er det største i verden og det gir verdensomspennende selskaper muligheten til å få tilgang til vestlig kapital. For Alibaba går dette begge veier: selskapet ønsket tilgang til amerikansk kapital, og amerikanske investorer ønsket eksponering for den kinesiske økonomien.

 3. Det avhenger av investorens tidsaspekt og forventninger. Et selskap som handler med 66 ganger inntjening krever at en investor har et langsiktig perspektiv i stedet for å spekulere i opp- og nedturer i selskapets aksjekurs. Den beste måten å vurdere selskapets P/E er ikke i låste vilkår, men i forhold til sine konkurrenter i samme sektor.

 4. Ingen vet. Noen av de pandemi-inspirerte endringene i forbrukeratferden kan være midlertidige, mens andre kan bli permanente.

 5. Det kommer an på. Om du er ivrig etter å få innblikk i den kinesiske økonomien, og du har en langsiktig investerings-perspektiv, kan den konkrete inngangsprisen ikke være av den store betydning. Men hvis du har tenkt å samle aksjer når aksjekursen synker, kan det være lurt å plassere ventende “limit ordre” for å kjøpe automatisk på disse fallene.

 6. Teknisk analyse refererer til prosessen med å tolke historiske data (dvs. diagrammer) og lete etter mønstre som viser intelligente gjetninger om fremtidige prisbevegelser. Mange investorer tror ikke på teknisk analyse fordi markedene i den utviklede verden er ment å være “effektive”. Imidlertid tror teknofundamentale investorer og aksjehandlere (som kombinerer teknisk- og grunnleggende analyse), at de har en fordel i forhold til de enkle, grunnleggende analysene.