HomeAnsvarlig investering

Ansvarlig investering

Når man investerer, uansett hva  man investerer i, så er det helt essensielt at du er forberedt på at du kan tape alle pengene dine. Dessverre kommer investeringer alltid med en iboende risiko. Dersom det ikke var tilfellet kunne jo alle ha sagt opp jobben sin og blitt investorer!

Derfor sier det seg kanskje selv at vi ikke anbefaler at du investerer penger som du ellers skulle ha brukt for å betale husleien din eller andre viktige kostnader, da det er lite man kan gjøre for å få tilbake tapte penger. 

For råd om ansvarlig investering og strategier for å minimere risiko kan du ta en kikk på rådene som gis på Investopedia.

Blankosalg (Shorting)

Shorting er ideelt sett noe som kun bør praktiseres av erfarne investorer. Det er absolutt noe som kan gi fortjeneste i nedgangstider, men eventuelle tap kan også bli forsterket når prisene stiger igjen. Siden det ikke er noen begrensning på hvor mye prisene kan stige er det ingen begrensninger for hvor store tapene kan bli. Du burde lære deg god risikostyring før du prøver deg på denne strategien.

Uregulerte megler og børser

Ulisensierte plattformer kan høres fristende ut på papiret, men dersom man bruker slike plattformer kan det oppstå problemer dersom plattformen for eksempel går konkurs – da kan du ende opp med å miste tilgang til midlene dine. Uregulerte instanser ber ikke om dokumentasjon i henhold til KYC, og etterlever ikke retningslinjene for AML (anti-hvitvasking). Vi anbefaler at du holder deg til lisensierte og regulerte plattformer.

Uansvarlig investering

Dersom du ikke utøver god risikostyring kan situasjonen komme ut av kontroll og føre til problemer med mental helse og stor gjeld. Søk umiddelbar hjelp og rådgivning dersom du opplever problemer med din økonomi eller mentale helse.

Ressurser

Her er noen ressurser du kan benytte deg av for hjelp med slike problemer.

Money Advice Trust — Gjeldsrådgivning

Which? Investment Risk Guide — En guide for å håndtere investeringsrisikoer

Investopedia Shorting Guide — Informasjon om shorting

Mind — En guide for å søke hjelp for utfordringer med mental helse