Home » News » Matvareprisene har gått gjennom taket: her er 4 matvareaksjer å kjøpe

Matvareprisene har gått gjennom taket: her er 4 matvareaksjer å kjøpe

COVID-19-pandemien førte til en kraftig økning i matvareprisene, og konflikten mellom Russland og Ukraina har sendt dem gjennom taket. Så hvilke mataksjer skal jeg kjøpe?

I 2020 sto verden overfor en pandemi. I to år kjempet sentralbanker og regjeringer mot det som skulle være det største økonomiske sjokket siden andre verdenskrig.

Men forutsetningene endret seg raskt.

Forrige uke invaderte Russland Ukraina. Flyttingen utløste en enestående bølge av økonomiske sanksjoner, som igjen drev inflasjonen ytterligere.

Inflasjonen steg kraftig under pandemien, men den vil trolig stige enda mer på grunn av krigen i Øst-Europa. Matvareprisene steg for eksempel kraftig den siste uken fordi konflikten involverer to av de største hvete- og maiseksportørene i verden.

Russland og Ukraina leverer til sammen omtrent 35 % av verdens hvete, og Ukraina alene eksporterer 16 % av den totale maisen som trengs i verden. I løpet av den siste uken med krigføring har kostnadene for mathvete økt med 100 %. Så hvilke er de beste mataksjene å kjøpe mens matvareprisene stiger?

Albertsons Companies

Albertsons Companies (NYSE:ACI) driver matbutikker og apoteker i USA. Aksjekursen er opp +19,9 % i år, og den handles til et P/E-forhold på 12,15.

CF Industries Holdings

CF Industries Holdings (NYSE:CF) er et amerikansk selskap fra Deerfield, Illinois. Det selger gjødsel og landbrukskjemikalier, og aksjekursen har steget mer enn +100 % de siste tolv månedene.

Inntektsveksten på årsbasis er høyere enn sektormedianen med 58,54 %, og det samme er brutto fortjenestemargin – høyere enn sektormedianen med over 20 %.

CVR Partners

CVR Partners (NYSE:UAN) er et amerikansk selskap som er aktivt innen gjødsel- og landbrukskjemikalier. Aksjekursen har steget over +350 % de siste tolv månedene, og selskapet betaler også utbytte. Med dagens børskurs er selskapet verdsatt til 1,19 milliarder dollar, og bedriftsverdien er 1,17 milliarder dollar.

Treehouse Foods

Treehouse Foods (NYSE: THS) er et amerikansk selskap som produserer og distribuerer mat under eget merke. Ved gjeldende børskurs er selskapet verdsatt til litt over 2 milliarder dollar, og bedriftsverdien er 3,82 milliarder dollar.