Home » Ordliste » Går Kort

Går Kort

I motsetning til å gå lang, er å gå kort når investorer selger aksjen fordi de tror prisen vil falle, slik at de kan kjøpe den tilbake til en billigere pris og tjene penger.

En trader kan etablere to typer shortposisjoner, inkludert en naken og en dekket short. Førstnevnte innebærer å selge en eiendel uten faktisk å eie den, og denne metoden er ulovlig i USA-baserte finansmarkeder. Å ta en dekket shortposisjon innebærer å låne aksjene fra en aksjelånsavdeling og betale lånegebyr mens shortposisjonen er åpen.

Når det gjelder shorting, er det svært viktig å forstå at denne teknikken har et begrenset fortjenestepotensial og et ubegrenset tapspotensial. Dette er grunnen til at investorer anbefales å være spesielt forsiktige når de etablerer en shortposisjon.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.