Home » News » Aksjene i boligsektoren stiger midt i et robust marked til tross for høye boliglånsrenter

Aksjene i boligsektoren stiger midt i et robust marked til tross for høye boliglånsrenter

News Team

Boligsektoren har vist en sterk utvikling i år, med aksjer av boligbyggere, boligforbedringsfirmaer og byggleverandørfirmaer som opplever en betydelig oppgang. Spesielt har Pulte Group og Lennar (NYSE:LEN) LEN sett aksjene deres stige med 40 % hittil i 2023, og overgått S&P 500s vekst på 17 % i samme periode.

Dette kommer til tross for skyhøye boliglånsrenter drevet av Federal Reserves haukiske holdning. I slutten av august nådde gjennomsnittsrenten for et 30-årig fast lån over 7,2 %, og markerte det høyeste nivået på over to tiår. Imidlertid har denne raten gått litt ned til 7,12 %, noe som gjør boligfinansiering dyrere sammenlignet med nivåer før pandemien.

Til tross for høye boliglånsrenter, fortsetter etterspørselen etter nye boliger å være sterk. Data fra US Census Bureau viser at i juli var det totale antallet solgte nye eneboliger med en sesongjustert årlig rate på 714 000 enheter, noe som representerer en økning på omtrent 31 % sammenlignet med fjorårets tall. Ny boligbyggingsaktivitet er også i en oppadgående trend, med igangsetting av eneboliger som øker med 6,7 % til en sesongjustert årlig rate på 983 000 enheter i juli.

Mens medianprisen på nye boliger i juli var 436 700 dollar, ned fra 478 200 dollar i juli 2022, noe som indikerer noe avkjøling i markedet, avtar forsyningskjedeutfordringene i boligsektoren. Dette kan potensielt hjelpe utbyggere ved å redusere innsatskostnader og priser.

Inflasjonen er imidlertid fortsatt en bekymring da detaljhandelsinflasjonen steg marginalt til 3,7 % i august, selv om denne raten er betydelig lavere enn nivåene registrert i fjor.

Sharpe-forholdet, et mål på avkastning per risikoenhet, gjenspeiler utviklingen til boligaksjer. Siden tidlig i 2017 har PHM-aksjen hatt en Sharpe Ratio på 0,7, og overgått S&P 500-indeksens forhold på 0,6 i samme periode.

Boligmarkedet sliter også med et betydelig undertilbudsproblem. Estimater tyder på at USA kan ha en mangel på hvor som helst mellom 1,5 millioner og 5 millioner hjem. Denne mangelen kan sikre vedvarende etterspørsel, potensielt styrke volumer og inntekter for aktører i boligsektoren.

Blant boligaksjer har Pulte-konsernet vært en enestående prester med aksjer som har steget med rundt 69 % hittil i år. Imidlertid har Home Depot (NYSE: HD) ligget etter, og aksjen har bare økt med 3 % hittil i år.

Source: https://buystocks.co.uk/news/housing-sector-stocks-surge-amid-robust-market-despite-high-mortgage-rates/