HomeNewsBør du kjøpe eller selge S&P 500-indeksen nå som inflasjonen avtar?

Bør du kjøpe eller selge S&P 500-indeksen nå som inflasjonen avtar?


Amerikanske inflasjonsdata for april viser at prisene på varer og tjenester falt tilbake fra det høyeste nivået på 40 år. Men inflasjonsmomentumet forblir – så bør du kjøpe eller selge S&P 500-indeksen?

MoM-inflasjonen i USA falt i april, og sendte aksjene høyere ettersom investorene er lettet over at inflasjonen faller tilbake fra det høyeste nivået på 40 år. Hovedbekymringen for aksjemarkedsinvestorer er at inflasjonen fortsatt er høy og godt over Feds mål.

Det er derfor en ny runde med innstramminger i kortene, siden inflasjonsrapporten fra april ikke er nok til å avspore Fed fra å levere en ny renteøkning på 50 bp.

Likevel likte aksjemarkedet dataene i den forstand at de spratt fra de daglige nedturene. Imidlertid forblir markedet i en bearish trend som startet de siste handelsdagene i 2022.

Detaljer om inflasjonsdata for april i USA

Data fra april viste en mer moderat økning fra måned til måned sammenlignet med april i fjor, noe som tyder på at inflasjonen har nådd toppen. Men handelsmenn bør ikke forvente en bratt nedgang, ettersom rapporten viser et sterkt oppadgående momentum for mat- og helsepriser, samt for husleie og eiers tilsvarende leie, så vel som for fritid og overnatting.

S&P 500 er fortsatt bearish, men under trendlinjen

Det beskjedne tilbakeslaget i S&P 500-indeksen fra de siste nedgangene er nettopp det – beskjedent. Indeksen fant støtte på runde 4000-nivået og er fortsatt bearish mens den er under hovedtrendlinjen sett på diagrammet nedenfor.

Et interessant forhold mellom KPI-inflasjon og aksjemarkedet eksisterer. Når inflasjonen toppet seg på 60-, 70- og 80-tallet, markerte det en bunn for aksjer.

Derfor ville det vært interessant å se to ting fremover. Den ene er om inflasjonen faktisk har nådd toppen. En annen er hvis aksjer spretter fra dagens nivå.

Alt i alt endrer ikke dagens inflasjonsrapport Feds planer. Mer innstramming vil komme i juni, så aksjer vil ha vanskelig for å vinne terreng frem til neste Fed-møte.