Home » News » Nordstrom-aksjen stiger for andre dag midt i utviklingen i blandet sektor

Nordstrom-aksjen stiger for andre dag midt i utviklingen i blandet sektor

News Team

Nordstrom Inc. (NYSE: JWN) opplevde at aksjekursen steg for andre dag på rad, og sluttet på 15,14 dollar onsdag med en bemerkelsesverdig økning på 5,73 %. Forhandlerens ytelse skilte seg ut i et generelt oppegående aksjemarked, der S&P 500-indeksen og Dow Jones Industrial Average opplevde beskjedne oppganger, som steg med henholdsvis 0,16 % og 0,47 %.

I det bredere detaljhandelslandskapet viste Nordstroms konkurrenter blandede resultater. E-handelsgiganten Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) så aksjene falle med 1,78 %, og endte på 143,20 dollar. Derimot nøt Walmart Inc. (NYSE:NYSE: WMT) et positivt skifte, med aksjer som steg med 1,27 % til $169,78. I mellomtiden opplevde Target Corp. (NYSE:NYSE: TGT) en betydelig økning, med aksjer som steg med 17,75 % og endte på $130,46.

Handelsvolumet for Nordstrom nådde onsdag 9,2 millioner aksjer, som er over dets 50-dagers gjennomsnittlige handelsvolum, noe som gjenspeiler økt investorinteresse for selskapet.

Når vi ser tilbake tidligere på året til 3. februar, hadde Nordstrom nådd sin 52-ukers topp på $27,15 per aksje, noe som indikerer at den nåværende prisen fortsatt er etter $12,01 fra det høydepunktet.

Aksjebevegelsen for Nordstrom kommer midt i en dynamisk periode for detaljhandelsaksjer, med investorer som følger nøye med på ytelsen som en indikator på forbrukeratferd og økonomiske trender.

InvestingPro Insights

InvestingPro-data viser at Nordstrom Inc. har en markedsverdi på 2450 millioner USD og et P/E-forhold på 75,93. Denne høye inntjeningsmultipelen indikerer at selskapets aksjer handles til en kurs som er betydelig høyere enn inntjening per aksje. Men det er viktig å tenke på at analytikere spår at selskapet vil være lønnsomt i år, noe som samsvarer med InvestingPro-tipset om at sterk inntjening bør tillate ledelsen å fortsette utbyttebetalingene. Faktisk, fra 2. kvartal 2024 var selskapets utbytteavkastning 5,02 %.

Et annet bemerkelsesverdig InvestingPro-tips er at Nordstroms aksjekursbevegelser er ganske volatile. Dette er tydelig i selskapets totalavkastning de siste tre månedene, som var -21,44 %, men den hadde en betydelig avkastning siste uke på 12,48 %. Til tross for volatiliteten er selskapets virkelige verdi ifølge InvestingPro 20,42 USD, høyere enn dagens sluttkurs på $15,14.

Det er også verdt å nevne at selskapets inntekter har falt med en akselererende hastighet på -6,14 % i løpet av de siste tolv månedene fra Q2 2024. Dette kan være en potensiell bekymring for investorer. For mer dybdeanalyse og tips, vurder å utforske InvestingPro-plattformen, som tilbyr totalt 10 ekstra tips for Nordstrom Inc.

Source: https://buystocks.co.uk/news/nordstrom-shares-climb-for-a-second-day-amid-mixed-sector-performance/