Home » News » Reduser porteføljens volatilitet med disse tre amerikanske aksjene

Reduser porteføljens volatilitet med disse tre amerikanske aksjene

Den amerikanske forsyningssektoren er kjent for lav volatilitet og høy distribusjonsavkastning. Her er tre aksjer du kan legge til porteføljen din for å redusere volatiliteten, samtidig som du tjener et heftig utbytte: NextEra Energy, Duke Energy og Dominion Energy.

Forsyningsselskaper er kjent for sin lave volatilitet og høye distribusjonsavkastning, og av disse grunnene er de ofte et interessant alternativ for å diversifisere porteføljen samtidig som du tjener utbytteinntekter. Her er tre amerikanske verktøy for å redusere porteføljens volatilitet: NextEra Energy, Duke Energy og Dominion Energy.

NextEra Energy

NextEra Energy er basert i Florida og ble grunnlagt i 1925. Det betjener 11 millioner mennesker og genererer og selger elektrisitet.

Den har en av de lengste rekkene med økende årlig utbytte – 26 år på rad. Videre er utbytteutbetalingsforholdet 60,63 %, og terminutbytteavkastningen er 2,03 %. Videre opererer NextEra med en brutto fortjenestemargin de siste tolv månedene høyere enn sektormedianen med 17,91 %.

I tillegg til det kvartalsvise utbyttet, har investorene også nytt godt av kursstigningen. I løpet av det siste tiåret har NextEras aksjekurs økt med mer enn ni ganger og nådde nylig over $90.

Duke Energy

Duke Energy er et annet amerikansk forsyningsselskap, fra Charlotte, North Carolina. Det betjener nærmere 10 millioner kunder og genererer og distribuerer strøm på tvers av 19 stater.

Utbytteavkastningen er enda høyere enn den som betales av NextEra – 2,78 %, og utbetalingsgraden også – 72,93 %. I tillegg har utbytteveksten vært 3,03 % de siste 5 årene, og selskapet har økt sine årlige utbetalinger til aksjonærene i løpet av de foregående 10 påfølgende årene.

Dominion Energy

Dominion Energy er basert i Richmond, Virginia, og sysselsetter nærmere 20 000 personer. Det produserer og distribuerer energi i Virginia og North Carolina, og det opererer med en brutto fortjenestemargin for de siste tolv månedene på 49,26 %, høyere enn sektormedianen med 15,43 %.

Aksjekursen har steget +8,72 % de siste tolv månedene, og for tiden har selskapet en markedsverdi på 64,94 milliarder dollar og en bedriftsverdi på 109,03 milliarder dollar. Dominion betaler kvartalsvis utbytte til sine aksjonærer, og terminutbytteavkastningen er 3,33 %, mens utbetalingsgraden er 66,84 %.