Home » Ordliste » Aksjediagram

Aksjediagram

Et aksjediagram er en graf som gir en visuell representasjon av en aksjes kursbevegelse over en bestemt tidsperiode. Aksjediagrammer består vanligvis av X og Y akselinjer, hvor førstnevnte representerer tidsperioden mens sistnevnte representerer prisbevegelsen.

Diagrammer blir sett på som et avgjørende verktøy for tekniske analytikere. Hovedmålet deres er å visualisere prishandlingen. Disse dataene brukes deretter til å trekke ut mønstre og signaler som kan brukes til fremtidig handel.

Den historiske aksjeytelsen analyseres for å trekke ut støtte og motstandsnivåer, trender, trendlinjer, glidende gjennomsnitt osv. Traders kan bruke forskjellige tidsintervaller på et aksjediagram - typisk fra 1 minutt til 1 måned.

Indikatorer brukes for å identifisere trender og signaler. Det er to hovedgrupper av indikatorer: ledende og etterslepende. Førstnevnte anslår fremtidige aksjekursbevegelser, mens sistnevnte analyserer historiske trender.

Nøkkeldiagramindikatorer er: Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Stokastisk, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI), Fibonacci retracement and extension lines, Ichimoku cloud, Standard Deviation, Gjennomsnittlig retningsindeks osv.

Ekspertråd er at teknisk analyse alltid bør kobles sammen med gode risikostyringsverktøy for å gi lønnsom avkastning.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.