Home » Ordliste » Aksjesymbol

Aksjesymbol

Et aksjesymbol er en unik forkortelse som identifiserer børsnoterte selskaper på en børs. Ved børsnotering velger selskaper en unik samling av bokstaver eller tall som skiller dem fra andre selskaper på den børsen. Aksjesymboler er også kjent som ticker-symboler.

Selskaper notert på New York Stock Exchange (NYSE) har en tendens til å ha fire eller færre tegn mens Nasdaq-børsen tillater opptil fem bokstaver. For eksempel er et aksjesymbol for Apple-aksjer AAPL, for Tesla-aksjer er TSLA, eller AMZN for Amazon-aksjer.

I noen tilfeller legges det til tilleggstegn for forskjellige aksjeklasser eller for å indikere visse handelsrestriksjoner.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.