Home » Ordliste » Glidende Gjennomsnitt

Glidende Gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt er en av de viktigste tekniske indikatorene som brukes til å kombinere viktige datapunkter over en bestemt tidsramme mens du filtrerer ut tilfeldige prisbevegelser.

Det er tre hovedtyper av glidende gjennomsnittsindikator, inkludert enkel, eksponentiell og vektet.

Det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), som navnet antyder, er den mest grunnleggende typen, som tjener til å omberegne gjennomsnittsprisen på en aksje på daglig basis, over et spesifikt antall dager. Hver gang markedet åpner, erstattes de siste prisdataene med de siste, som effektivt "flytter" gjennomsnittet når nye handelsøkter åpner og lukkes.

Til sammenligning ble det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) designet for å fokusere mer på de siste prisene. Denne tekniske indikatoren bruker en utjevningsmultiplikator som legger lik vekt på alle prisdata i den angitte tidsrammen. Investorer analyserer forskjellige EMA-lengder, inkludert 10-dagers, 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Til slutt fokuserer det vektede glidende gjennomsnittet, akkurat som EMA, mer på de nyeste dataene over en bestemt tidsperiode, men det legger vekt på de siste prisene. Av denne grunn anses det vektede glidende gjennomsnittet som mer nøyaktig sammenlignet med SMA, som veier alle priser likt.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.