Home » Ordliste » P/E-Forhold

P/E-Forhold

P/E ratio står for price/earnings ratio, som i utgangspunktet tar sikte på å beregne verdsettelsen av et gitt selskap. Forholdet beregnes ved ganske enkelt å dele aksjekursen med selskapets inntjening per aksje.

I lekmannstermer viser P/E-forholdet hvor mye investorer vil betale per aksje for hver $1 som selskapet genererer i inntjening.

Det finnes to typer P/E-forhold. Den første kalles et etterfølgende P/E-forhold og er den vanligste typen ettersom den er basert på de tidligere kvartalene. For eksempel beregnes etterfølgende P/E-forhold ved å dele aksjekursen med selskapets inntjening per aksje de siste fire kvartalene, eller 12 måneder.

På den annen side er det fremtidige P/E-forholdet basert på anslått inntjening for kvartaler som ligger foran oss.

Et høyt P/E-forhold har en tendens til å innebære at aksjer i selskapet er for dyre eller overvurdert. I dette tilfellet betaler investorer for mye for aksjer gitt hvor mye inntjening selskapet er i stand til å generere. Et høyt P/E-forhold er vanlig for teknologiaksjer med høy vekst som bruker mye kapital til å investere i virksomheten og gjøre den mer bærekraftig.

Omvendt er et lavt P/E-forhold typisk assosiert med eldre, mer stabile selskaper som tiltrekker seg verdiinvestorer.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.