Home » Ordliste » Sekundært Tilbud

Sekundært Tilbud

Et sekundærtilbud er når et selskaps aksjer som allerede ble solgt i en IPO selges igjen på et annenhåndsmarked av investorer. Inntektene fra disse tilbudene deles ut til investorer som videreselger aksjene, og ikke til selskapet.

Sekundære tilbud finner sted ettersom noen selskaper bestemmer seg for å ha oppfølgingstilbud, som vanligvis har to forskjellige formater: ikke-utvannende og utvannende sekundære tilbud. Førstnevnte vil ikke føre til økning i aksjer, mens nye aksjer opprettes ved utvannende sekundære tilbud.

Et utvannende sekundært tilbud har en tendens til å resultere i at aksjer ikke presterer etter hvert som nye enheter opprettes. Videre, hvis en stor aksjonær selger gjennom et sekundært tilbud, kan investorer forvente at en negativ kunngjøring er i pipelinen.

På den annen side kan investorer sende aksjer skyhøye etter en sekundær tilbudskunngjøring hvis de føler at midlene som selskapet ønsker å samle inn kan brukes til å drive vekst.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.