Home » News » 3 energitransisjonsaksjer du må ha i porteføljen din

3 energitransisjonsaksjer du må ha i porteføljen din

Investorer i energitransisjonsaksjer har grunn til å være optimistiske i 2022. Etter et røft 2021, da forsyningskjedepress og høy inflasjon tynget fortjenesten, har det åpnet seg muligheter i sektoren.

Fjoråret brakte smerter for investorer i energitransisjonsaksjer. Økende inflasjon og pågående forsyningskjedepress påvirket lønnsomheten til mange selskaper i sektoren.

Men prisnedgangen kombinert med at presset i forsyningskjeden avtar i noen områder har ført til attraktive nye muligheter innen sektoren. Dessuten forbereder regjeringer enorme pakker for å støtte energiomstillingsfasen, for eksempel i USA og Europa.

Så er det på tide å investere i energitransisjonsaksjer? Her er tre navn som er verdt å vurdere: Renewable Energy Group, Clearway Energy og Brookfield Renewable.

Renewable Energy Group

Renewable Energy Group er et amerikansk selskap som er aktivt i energisektoren. Den konverterer fett, oljer og fett til biodrivstoff, og den driver 12 bioraffinerier.

Aksjekursen hadde et røft 2021. På toppen av det er den ned -13,81 % YTD. Analytikere er imidlertid positive. Av de 17 analytikerne som dekker aksjen, har 14 gitt kjøpsvurderinger, og 3 har gitt nøytrale vurderinger. Ingen analytiker har en salgsanbefaling for Renewable Energy Group.

Videre handler selskapet til en P/E Non-GAAP (TTM) ratio på 8,80, mye lavere enn sektormedianen på 13,26.

Clearway Energy

Clearway Energy er et USA-basert selskap basert i Princeton, New Jersey. Det driver vind- og solproduksjonsprosjekter og naturgassproduksjonsanlegg.

Aksjen handles nær alle tiders høyder, og Clearway Energy betaler utbytte. Terminutbytteavkastningen er 4,17 %, og 5-års vekstraten er 7,03 %.

Clear Energy har de siste tolv månedene operert med en brutto fortjenestemargin på 65,95 %, høyere enn sektormedianen med 54,52 %.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable er et amerikansk selskap fra New York som opererer i industrien for fornybar elektrisitet. Det driver anlegg i Nord- og Sør-Amerika, så vel som i Europa.

Akkurat som Clearway Energy opererte Brookfield Renewable med en brutto fortjenestemargin de siste tolv månedene mye høyere enn sektormedianen med 53,29 %. Med dagens børskurs er selskapet verdsatt til 12,22 milliarder dollar, og bedriftsverdien er 35,78 milliarder dollar.