Home » News » 4 blue chip-aksjer som kan overgå markedet i 2022

4 blue chip-aksjer som kan overgå markedet i 2022

Blue chip-aksjer har en tendens til å prestere godt både i gode og dårlige tider. Her er fire blue chip-aksjer du kan kjøpe som har slått markedet YTD: Schlumberger, Philip Morris International, Wells Fargo og Exxon Mobil.

2022 har startet på feil fot for aksjemarkedshandlere, ettersom hovedindeksene har korrigert fra sine høyder. Teknologisektoren er mest ned, og salget har spredt seg raskt til andre sektorer også.

Under COVID-19-pandemien ignorerte investorer blue chip-selskaper. Et blue chip-selskap er et som presterer i både gode og dårlige tider, og det er dette disse fire selskapene har gjort så langt i 2022.

Schlumberger

Schlumberger (SLG:NYSE) er et energiselskap som leverer løsninger og teknologi til energiaktører over hele verden. Stigningen i oljeprisen lovet godt for Schlumberger, som har ført til at aksjekursen øke med 57 % de siste 12 månedene og med 34,26 % YTD.

Aksjen handles til en pris-til-bokført verdi på 3,76 de siste tolv månedene, mindre enn sektormedianen med 104,17%.

Philip Morris International

Philip Morris International (NYSE:PM) er et gigantisk selskap som opererer i tobakksindustrien. Det sysselsetter nærmere 70 000 mennesker, og det har hovedkontor i New York.

Aksjekursen er opp 17,48% YTD, og selskapet er kjent for å betale et heftig utbytte. Det har økt utbyttet de siste 13 påfølgende årene, og utbytteutbetalingsgraden overstiger 80 %.

Wells Fargo

Wells Fargo (NYSE:WFC) er en av de største diversifiserte bankene i USA. Grunnlagt i 1852, og har base i California.

Aksjekursen er opp 15,94 % YTD, og selskapet betaler også kvartalsvis utbytte – terminutbyttet er 1,8 %.

Exxon Mobil

Exxon Mobil (NYSE:XOM) er et annet energiselskap med aksjekurs som har steget i tett korrelasjon med økningen i oljeprisen.

Exxon økte sine inntekter raskere enn sektorens median – 58,88 % mot 27,19 % på årsbasis. Det gir også utbytte, med en terminrente på 4,55 % og en femårs vekstrate på 3,13 %.

Med dagens børskurs er selskapet verdsatt til 327,93 milliarder dollar, og bedriftsverdien er 386,68 milliarder dollar. Exxon har slått de kvartalsvise inntjeningsanslagene de siste seks kvartalene på rad.