Home » News » Berkshire Hathaways eierandel i HP skaper interesse

Berkshire Hathaways eierandel i HP skaper interesse

Berkshire Hathaways store eierandel i HP fortsetter å fange næringslivets oppmerksomhet.

Best Buys administrerende direktør Corie Barry fortalte CNBCs Jim Cramer torsdag at Berkshire Hathaways store eierandel i HP stemmer overens med selskapets syn på markedet.

Ifølge Barry er selskapets synspunkt at forbrukernes etterspørsel etter oppgraderinger av teknologien deres vil opprettholdes. Hun sa;

«Jeg kan ikke fortelle deg hva [administrerende direktør i Berkshire] Warren Buffet tenker, men jeg tror investeringen hans eksemplifiserer vårt generelle poeng, som er at folk kommer til å bruke teknologi mer enn noen gang, og de kommer til å ønske å oppgradere teknologien mer enn noen gang."

HP er en av de største datamaskinprodusentene i verden. I følge verdipapirregistreringer kjøpte Berkshire nesten 121 millioner aksjer i HP, eller rundt 11 % eierandel.

Nyhetene har ført til at HPs aksjer har steget med mer enn 14 % siden nyheten brøt ut torsdag. Best Buy-sjefen la til at;

"Vi ser allerede at oppgraderingssyklusene forkortes for våre kunder på områder som databehandling og hjemmekino. Så folk er interessert i denne nye teknologien.»

Hun la til at bruken av hybride arbeidsforhold får flere til å oppgradere teknologiene sine slik at de enkelt kan overføre arbeid hjemmefra og på kontoret. Barry sa;

"Du trenger disse tingene for å fungere sammen. Jeg må kunne ta med meg jobbdatamaskinen hjem og få den til å fungere på hjemmenettverket og hjemmeskriveren. Og så må jeg ta med meg iPad-en min på jobb, slik at jeg kan se innholdet mens jeg er i et møte. Alle disse tingene jobber hele tiden sammen, og du kommer til å fortsette å ønske å oppgradere dem.»

Innovasjon i bransjen er nødvendig ettersom markedet fortsetter å utvikle seg. Hun konkluderte med at;

"Så denne ideen om konstant innovasjon i vår bransje er faktisk sannsynligvis en av de minst forståtte faktorene."