Home » News » Beste fly- og forsvarsaksjer å kjøpe i april 2021: HEI, TXT og LMT

Beste fly- og forsvarsaksjer å kjøpe i april 2021: HEI, TXT og LMT

Luftfarts- og forsvarsaksjer er en god måte å diversifisere porteføljen når konflikter mellom nasjoner oppstår. Så hvilke er de beste fly- og forsvarsaksjene å kjøpe i april?

Siden konflikten mellom Russland og Ukraina startet, ble investorenes oppmerksomhet rettet mot fly- og forsvarsaksjer. Dette er fordi de pleier å gjøre det bra når en krig starter og også betaler utbytte.

Så hvilke er de beste luftfarts- og forsvarsaksjene å kjøpe i april? Her er tre navn å vurdere: Heico Corporation, Textron og Lockheed Martin Corporation.

Heico Corporation

Heico Corporation (NYSE:HEI) ble grunnlagt i 1957 og er basert i Florida. Selskapet lager produkter for romfarts- og forsvarsindustrien, for eksempel reservedeler for flykomponenter.

Aksjekursen har steget over 17 % de siste tolv månedene, og Heico betaler utbytte – terminutbytteavkastningen er 0,12 %, og 5-års vekstraten er 15,64 %. Heico har økt det årlige utbyttet de siste åtte årene på rad.

Selskapet opererer med en brutto fortjenestemargin på 39,17 %, høyere enn sektormedianen med 35,46 %. Dessuten overstiger EBIT-marginen de siste tolv månedene sektormarginen med over 120 %.

Textron

Textron (NYSE:TXT) ble grunnlagt i 1923, og selskapet produserer og selger blant annet stempelmotorfly. Den leverer også militære komponenter og leverer til regjeringer over hele verden.

Textron betaler et lite utbytte, og aksjekursen har steget +46,82 % de siste fem årene. De fleste analytikere har en kjøpsrating på Textrons aksjekurs (15 av 22 analytikere), mens 7 analytikere har gitt en nøytral rating. Ingen analytiker har gitt en salgsvurdering for aksjen.

Textron er verdsatt til 15,33 milliarder dollar til gjeldende børskurs, og bedriftsverdien har nådd 17,56 milliarder dollar.

Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) ble grunnlagt i 1912 og er et av de største luftfarts- og forsvarsselskapene over hele verden. Selskapet sysselsetter over 100 000 personer, og dets terminutbytte er 2,46 %.

Dessuten er utbytteutbetalingsforholdet 38,9 %, og Lockheed Martin har økt det årlige utbyttet de siste tjue årene på rad. Aksjekursen har steget med mer enn 20 % de siste tolv månedene.