HomeNewsFOMC-minutter støtter ytterligere renteøkninger fra Fed

FOMC-minutter støtter ytterligere renteøkninger fra Fed

Mircea Vasiu

FOMC-protokollen som ble utgitt i går avslører en ekstremt haukisk Fed. Så bør du kjøpe eller selge amerikanske aksjer i lys av raskere pengeinnstramminger fra Fed?

Denne ukens hovedbegivenhet for finansmarkedene var FOMC-protokollen, som ble utgitt i går. Referatet viser hva diskusjonene var for tre uker siden da Fed annonserte den første rentehevingen i det som ser ut til å være starten på en ny innstrammingssyklus.

Som sådan fokuserte handelsmenn på å finne ut hva FOMC-medlemmene diskuterte i et forsøk på å finne ut neste Feds trekk. Det viste seg at minuttene var ekstremt haukeaktige, mye mer enn markedet forventet, og utløste dermed frykt for at aksjemarkedet kunne falle.

Fed ser robust økonomisk vekst

Det første som trakk oppmerksomhet ved gårsdagens utgivelse var FOMC-medlemmenes syn på at økonomien er robust og arbeidsmarkedet er sterkt. Dette rettferdiggjør selvsagt ytterligere renteøkninger, men en sterk økonomi støtter også aksjemarkedet, så aksjeinvestorer kan tolke det begge veier.

Mange Fed-medlemmer favoriserer renteøkninger på 50 bp

Mange Fed-medlemmer talte i løpet av de tre ukene som fulgte etter FOMC-erklæringen. De fleste av dem var haukiske, med henvisning til oppsideinflasjonsrisiko fra Ukraina-krigen og COVID-nedstenginger i Kina.

For å bekjempe økende inflasjon, må Fed gjøre mer enn å bare heve fondsrenten med 25bp. Tross alt nådde inflasjonen 7,9 % i mars, og trekker vi fra renteøkningen på 0,25 %, forblir den reelle inflasjonsraten høy.

Derfor favoriserer mange Fed-medlemmer en renteøkning på 50 bp på pågående møter. Markedet vil få et innblikk i Feds intensjoner på neste møte som er planlagt i mai.

Uansett er flere renteøkninger og en stadig mer haukeaktig Fed negativt for aksjemarkedet.

Kvantitativ innstramming kommer i mars

Til slutt vil kvantitative innstramminger bli varslet i mai. Balanserullingen på 95 milliarder dollar/måned vil tynge aksjene ytterligere, i hvert fall hvis vi tolker hva den kvantitative lettelsens effekt var på markedet.

Under kvantitative lettelser avanserte aksjene. Logisk sett burde det motsatte skje ved kvantitativ innstramming, ellers vil i det minste aksjene ha vanskelig for å avansere.

Sannheten er imidlertid at vi ikke vet hva effekten av kvantitativ innstramming vil være. Forklaringen er at vi ikke har noen presedens å sammenligne med og tolke, siden sist gang Fed startet et lignende program, ble den tvunget til å stenge det på grunn av COVID-19-pandemien.

Alt i alt bør investorer i aksjemarkedet være forsiktige fordi Fed er mer enn haukeaktig. Historisk sett har aksjene hatt vanskelig for å stige når det var tilfelle.