Home » News » Bør du kjøpe Rheinmetall-aksjer etter å ha steget 23 % på én dag?

Bør du kjøpe Rheinmetall-aksjer etter å ha steget 23 % på én dag?

Rheinmetall-aksjer er i "ilden" etter den tyske regjeringens nylige vri – den kunngjorde at den ville investere 2% av BNP i å styrke forsvarsevnen. Nyheten utløste et rally i aksjer som Rheinmetall – bør du kjøpe den?

Russlands invasjon av Ukraina har utløst enestående reaksjoner fra verdenssamfunnet. En sikkerhetskrise i Europa førte til store vendinger på den geopolitiske arenaen, noen av dem utenkelige for bare noen dager siden.

Ta Tyskland – den største europeiske økonomien. Regjeringen kunngjorde at den ville bruke 100 milliarder euro på forsvar etter konflikten mellom Russland og Ukraina. Dessuten lovet den å bruke 2 % av BNP år etter år for å styrke forsvarsevnen.

Så her er ett tysk selskap som kan dra nytte av disse enorme utgiftene – Rheinmetall AG.

Rheinmetalls aksjekurs har steget med mer enn 71 % det siste året

Rheinmetall er et tysk selskap med base i Düsseldorf. Det er en bil- og våpenprodusent og sysselsetter over 25 000 mennesker.

Aksjekursen steg på nyhetene med mer enn 23 % på én enkelt økt og holder seg nær toppene. Rheinmetall er notert på Frankfurt-børsen under tickeren RHM og økte ytterligere 8 % i dag på det tidspunktet denne artikkelen ble skrevet.

Hva med Rheinmetalls økonomiske resultater og verdivurdering?

Rheinmetalls inntekter forventes å nå 6,2 milliarder euro i 2022 og å øke med ytterligere 2 milliarder euro innen 2025. Man antar et nettooverskudd på 398 milliarder euro i 2022, anslått til å nå 510 milliarder euro innen 2024.

På toppen av aksjekursstigningen får aksjonærene et solid utbytte. Utbytteavkastningen er 2,66 % i 2022 og forventes å nå 3,89 % innen 2024. Med dagens børskurs er P/E-forholdet 11,86, som er anslått å synke innen 2024 og nå 9,23.

Senest økte selskapet utbyttet for regnskapsåret 2021 til 3,30 EUR/aksje – nok en positiv nyhet for aksjonærene. Videre viste de siste økonomiske resultatene presentert av selskapet en driftsmargin på 10,5 % og en kontantstrøm godt over markedets forventninger.