Home » News » De 4 beste amerikanske bankaksjene å kjøpe nå

De 4 beste amerikanske bankaksjene å kjøpe nå

Federal Reserve i USA forventes å øke renten i dag. Så hvilke er de beste amerikanske bankaksjene å kjøpe midt i en ny innstrammingssyklus?

En av de mest etterlengtede hendelsene for finansmiljøet dette kvartalet er Feds uttalelse og pengepolitiske beslutning. Markedene forventer at sentralbanken hever federal funds-renten i dag og signaliserer ytterligere renteøkninger.

Banker har en tendens til å prestere godt i et miljø med stigende rente, så her er fire navn som flyr under radaren som kan dra nytte av høyere renter: Great Western Bancorp, Park National Corporation, Metropolitan Bank Holding og Prosperity Bancshares.

National Bank Holdings 

National Bank Holdings (NYSE:NBHC) ble grunnlagt i 2009 og opererer som en regional bank fra Colorado. Den gjør også forretninger i andre stater, som Texas og Utah.

Som de fleste banker, betaler den også kvartalsvis utbytte. Den femårige utbytteveksten er 29,97 %, og National Bank Holdings har økt sitt årlige utbytte de siste seks påfølgende årene.

Park National Corporation

Park National Corporation (NYSE: PRK) er en amerikansk regional bank fra Newark, Ohio. Den tilbyr bankprodukter og -tjenester til kunder i Ohio, Kentucky, Nord- og Sør-Carolina, og den utbetaler et stort utbytte.

Terminutbytteavkastningen for de neste 12 månedene er 3,08 %, og utbytteutbetalingsgraden er 44,78 %. Mens aksjekursen er flat i år, holder den seg nær alle tiders høyder mens det samlede aksjemarkedet har falt i de første månedene av handelsåret.

Metropolitan Bank Holding

Metropolitan Bank Holding (NYSE:MCB) betaler ikke utbytte, men aksjekursen har steget over 100 % bare de siste 12 månedene. Banken opererer fra New York, og den ble grunnlagt i 1999.

Med gjeldende børskurs er banken verdsatt til 1,11 milliarder dollar, og aksjekursen handles nær alle tiders høyder.

Prosperity Bancshares

Prosperity Bancshares (NYSE:PB) er basert i Houston, Texas, og har økt sitt kvartalsvise utbytte de siste 19 årene på rad. Terminutbytteavkastningen er 2,94 %, og utbytteutbetalingsgraden er 35,41 %.