Home » News » De 4 beste bioteknologiaksjene å kjøpe for diversifisering

De 4 beste bioteknologiaksjene å kjøpe for diversifisering

Bioteknologiaksjer gir diversifiseringsfordeler til en portefølje. Når helseutgiftene øker, hvilke er de beste bioteknologiaksjene å kjøpe?

Helseutgiftene øker overalt i verden og vekst i bioteknologisektoren støtter innovasjon. Bioteknologi fokuserer på behandling av sjeldne sykdommer, og suksess er aldri garantert.

Likevel bestemmer mange investorer seg for å allokere en del av sine porteføljer til sektoren, i håp om at et gjennombrudd kan føre til en sterk oppsidebevegelse. Her er fire bioteknologiaksjer å kjøpe etter hvert som helseutgiftene øker over hele verden: Agilent Technologies, Avantor, Navidea Pharmaceuticals og Bright Health Group.

Agilent Technologies

Agilent Technologies (NYSE:AGL) opererer innenfor biovitenskapelige verktøy og tjenester, og har base i Santa Clara, California. Agilent Technologies ble grunnlagt i 1999 og er et utbyttebetalende selskap som har økt sitt årlige utbytte de siste ni årene.

Utbetalingsgraden er 17,64 %, og terminutbyttet er 0,62 %.

Avantor

Avantor (NYSE:AVTR) opererer i samme bransje som Agilent Technologies, og markedet anslår 8 milliarder dollar i inntekter for 2022. Avantors EBIT-margin for de siste tolv månedene overstiger sektormedianen med 1288,84 %.

Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE:WAT) er et annet amerikansk selskap som opererer i samme bransje. Det gir ikke utbytte, men det opererer med en brutto fortjenestemargin som overstiger sektormedianen med 5,03 % de siste tolv månedene. Dessuten er EBIT-marginen for det siste året høyere enn sektormedianen på 2727,12 %.

Aksjekursen har steget mer enn 15 % det siste året, og på dagens nivå er selskapet verdsatt til 19,73 milliarder dollar.

PerkinElmer

PerkinElmer (NYSE:PKI) sin aksjekurs har steget mer enn 40% de siste tolv månedene. Selskapet leverer løsninger til diagnostikk- og biovitenskapsmarkeder over hele verden, og det årlige inntektsestimatet for regnskapsperioden som avsluttes i desember 2022 er 4,48 milliarder dollar.

Dette er et annet selskap som har en EBIT-margin som er mye høyere enn sektormedianen på 2739,55 %. PerkinElmer betaler et kvartalsvis utbytte, og utbytteutbetalingsforholdet er 2,45 %