Home » News » Dette markedet vokser. Her er de 3 beste cybersikkerhetsaksjene.

Dette markedet vokser. Her er de 3 beste cybersikkerhetsaksjene.

Cybersikkerhetsindustrien anslås å vokse med 14,56 % CAGR i løpet av 2021-2026. Her er tre cybersikkerhetsaksjer du kan kjøpe for å følge trenden: Cisco Systems, Juniper Networks og Splunk.

Cybersikkerhetsaksjer er attraktive for investorer på grunn av den høye CAGR som forventes de neste fem årene og nye trender utløst av COVID-19-pandemien. Ta fjernarbeid, for eksempel. Det er kommet for å bli, og det krever at flere mennesker er koblet på nettet enn noen gang.

Som sådan, for å dempe cybertrusler, må organisasjoner og selskaper investere mer i cybersikkerhet i årene som kommer. Industrien forventes å vokse med en CAGR-rate på 14,56 % i løpet av de neste fem årene.

Så hva er de beste cybersikkerhetsaksjene å kjøpe med denne trenden? Her er tre navn å vurdere: Cisco Systems, Juniper Networks og Splunk.

Cisco Systems

Cisco er en av de største aktørene innen kommunikasjonsutstyrsindustrien. Basert i San Jose, California, sysselsetter den nærmere 80 000 mennesker og selger blant annet Internett-protokollbaserte nettverksprodukter.

Få investorer er klar over at Cisco er et utbyttebetalende selskap. Det har økt utbyttet de siste 10 årene på rad, og utbetalingsgraden er 44,82 %. Videre gjør terminutbyttet på 2,68 % aksjen attraktiv.

Ciscos aksjekurs er opp 13,08 % de siste tolv månedene, og selskapet opererer med en brutto fortjenestemargin på 63,73 %, høyere enn sektormedianen med 25,53 %. Verdivurdering ser også attraktiv ut hvis vi vurderer P/E Non-GAAP (TTM) lavere enn sektormedianen med -22,88 %.

Juniper Networks

Juniper Networks er et annet selskap fra California som opererer i kommunikasjonsutstyrsindustrien. Det sysselsetter litt mer enn 10 000 mennesker, og det ble grunnlagt i 1996. Akkurat som Cisco fokuserer det på nettverksprodukter.

Aksjekursen har gått bedre enn sine konkurrenter de siste 12 månedene – opp 38,81 %. Dessuten betaler Juniper Networks utbytte. Den 5-årige vekstraten er 14,87 %, og terminutbyttet er 2,42 %. Junipers brutto fortjenestemargin overstiger sektormedianen med 15,84 %.

Splunk

Splunk er den minste av de tre, i hvert fall når det gjelder antall sysselsatte – 6.500. Den fokuserer på programvare og skyløsninger, og den er basert i California.

Splunk betaler ikke utbytte, men opererer med den høyeste brutto fortjenestemarginen av de tre selskapene nevnt i denne artikkelen: 72,46 %.