HomeNewsEr konsolideringen av Dax-indeksen over?

Er konsolideringen av Dax-indeksen over?

Mircea Vasiu

Den tyske indekskonsolideringen fortsetter ettersom den fant sterk motstand ved 16 000-området. I snart ett år har ikke det viktigste europeiske aksjemarkedet klart å bryte den stramme spennvidden. Så hvor går Dax-indeksen videre?

Et av de viktigste europeiske aksjemarkedene, det tyske, har blitt handlet i et stramt område i nesten tolv måneder. Dax-indeksen er representativ for den sterkeste økonomien i EU, og den forbindes ofte med hvordan den europeiske økonomien presterer.

Mer presist går Daxs svakhet eller styrke hånd i hånd med den europeiske økonomiske sammentrekningen eller ekspansjonen. Det som forvirrer investorer er at den europeiske sentralbanken hele tiden har lettet på de økonomiske forholdene ved å kjøre kvantitative lettelser og holde innskuddsfasiliteten på -0,5 %.

Nå som sentralbanken signaliserer innstramming av de økonomiske forholdene, hva ville skje med Dax-indeksen? Hvis den ikke har kunnet stige under imøtekommende monetære forhold, vil den gjøre det når innstramningen starter?

Daxs utvidelse fra 30 til 40 bestanddeler gikk ubemerket hen

I september i fjor utvidet den tyske indeksen seg fra 30 til 40 bestanddeler. En av ideene bak endringen var å modernisere indeksen ved å legge til nye bestanddeler fra moderne industrier.

Men de nye deltakerne, som Airbus eller Zalando, utløste ikke det etterlengtede rallyet, ettersom indeksen møtte sterk motstand i 16 000-området.

Mulig dobbelttoppmønster er en advarsel for Dax-indeksokser

Markedet prøvde to ganger å samle seg over 16 000 poeng og mislyktes hver gang. Et mulig dobbel toppmønster er synlig på det daglige diagrammet, med halsen rett på hovedstøtteområdet.

En daglig lukking under 14 800 poeng vil utløse mer svakhet ettersom investorer vil prøve å selge for det målte trekket. En dobbel topp er et bearish reverseringsmønster med den målte bevegelsen lik avstanden fra toppen til halsen, projisert fra halsen.

Sett i oransje på diagrammet ovenfor, antyder det et fall til 13 600-området, dersom markedet skulle stenge under halsen.

Alt i alt er det vanskelig å se for seg at det tyske aksjemarkedet stiger mens sentralbanken strammer inn pengepolitikken. Som sådan bør okser ta hensyn til dens doble toppens utringning.