Home » News » Europeiske banker vil dra nytte av ECBs renteøkninger

Europeiske banker vil dra nytte av ECBs renteøkninger

Europeiske banker har prestert bedre de siste tolv månedene ettersom de globale rentene har steget fra laveste nivå. Nå som den europeiske sentralbanken (ECB) har blitt haukeaktig, hvilke er de beste europeiske bankene å kjøpe nå som renteøkninger kommer?

Forretningsbanker har en tendens til å prestere bedre i et miljø der rentene stiger. ECB overrasket markedene i begynnelsen av 2022 da den antydet en kommende innstramming av de finansielle forholdene.

Sentralbanken motsatte seg heftig renteøkninger bare seks uker før siste ECB-møte. Likevel har økende inflasjon og sterke sysselsettingstall tvunget frem en rekalibrering av pengepolitikken, og ECB anses nå å levere minst én renteøkning i år.

Det skal nevnes her at ECB holder innskuddsfasiliteten på -0,5 %, så en første renteheving vil ikke bety mye. Strammere finansielle forhold fører imidlertid til stigende avkastning, og investorer allokerer vanligvis en del av porteføljene sine til kommersielle banker i området.

Her er tre europeiske banker å kjøpe midt i fremtidige innstramminger av økonomiske forhold:

  • BNP Paribas
  • Kreditt Agricole
  • UniCredit

BNP Paribas

BNP Paribas er en fransk forretningsbank som tilbyr bankprodukter og -tjenester lokalt og internasjonalt. Den sysselsetter nærmere 200 000 mennesker, og den ble grunnlagt i 1848.

Aksjekursen har steget over 35 % de siste tolv månedene – en betydelig utvikling hvis vi tror at banken betaler halvårlig utbytte. Terminutbytteavkastningen er 4,09 %, og banken har hevet den med 4,20 % de siste fem årene.

Kreditt Agricole

Credit Agricole er en annen fransk diversifisert bank, en direkte rival til BNP Paribas. Basert i Montrouge, sysselsetter den rundt 75 000 mennesker, og aksjekursen har steget med mer enn 20 % de siste tolv månedene.

Utbytteavkastningen er enda mer attraktiv sammenlignet med BNP Paribas, sett til 7,21 % i 2022. Dessuten ser P/E-forholdet attraktivt ut på bare 8,61 i 2022 og er anslått å falle til 7,39 innen 2024.

UniCredit

UniCredit er en italiensk bank grunnlagt i 1870 som sysselsetter over 80 000 personer. Aksjekursen har gått høyere de siste tolv månedene, og har levert over 62 % til investorer.

Dessuten utbetaler banken et heftig utbytte, som gjenspeiles av utbytteavkastningen på 4,15 %.