Home » News » Kinesiske aksjer stuper ytterligere grunnet SEC

Kinesiske aksjer stuper ytterligere grunnet SEC

SEC identifiserte i forrige uke fem amerikanske depotbeviser (ADR) fra kinesiske selskaper som ikke overholder Holding Foreign Companies Accountable Act . ADR-er er aksjer i ikke-amerikanske firmaer som handles i USA.

Implikasjoner

Dette har forårsaket frykt for at selskapene vil bli avnotert, ettersom loven tillater SEC å forby handel, eller stryke selskaper, hvis tre påfølgende år med revisjoner ikke er tilfredsstillende for regulatorer. Selskapene det er snakk om er Yum China, BeiGene, ZaiLab, ACM Research og HUTCHMED. Selv om det er omfanget av listen, ble et salg utløst i de fleste kinesiske aksjer, da investorene fryktet ytterligere handling. De fem aktuelle selskapene var bare på listen fordi de nylig hadde levert sine årsrapporter til SEC og det er ingen grunn til å tro at listen ikke vil vokse når andre kinesiske selskaper sliter med å overholde revisjonskravene.

Andre risikofaktorer

Det er imidlertid langt fra den eneste bekymringen investorer har rundt Kina. Med Russland som strekker seg til Kina for militær bistand, er det bekymring for hva Beijing kan gjøre fremover. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan fortalte til og med CNN at USA trodde Kina på forhånd var klar over at Putin «planla noe», selv om han innrømmet at Beijing «kanskje ikke har forstått hele omfanget av det».

Med investorer som er klar over kaoset i russiske markeder som invasjonen og påfølgende sanksjoner har forårsaket, har frykten bølget gjennom kinesiske aksjer. Dette forsterkes av at USA skisserer at «sanksjonsunndragelser eller støtte til Russland absolutt vil få konsekvenser». Enda en faktor som spiller inn er økningen av COVID-tilfeller, med en nedstenging annonsert i Shenzhen – en by med 23 millioner mennesker. Produksjonsforsinkelser er forventet som et resultat, siden byen huser hovedkvarter til en rekke teknologiselskaper. I USA er Apple-aksjen ned 2,5 %, da nedstengningen forventes å påvirke leverandører.

Bjørner i førersetet

Et verdensomspennende makroklima med fokus på økende inflasjon og renteøkninger denne uken gjør investorer nølende, også om man ser bort fra den russiske invasjonen. Akkurat nå flykter kjøperne fra kinesiske aksjer gitt den ekstra risikoen som en investering i landet utgjør, og foretrekker å redusere eksponeringen og ikke bære støyten av eventuelle ytterligere hendelser.

I skrivende stund handles e-handelsgiganten Alibaba for 80,50 dollar, en nedgang på nesten 20 % fra torsdag, et verditap på 435 milliarder dollar som fremhever omfanget av bevegelsene. Med Fed som forventes å heve renten denne uken og den tiårige statsrenten som nå er tilbake på over 2 %, er det bjørnene som rår i begynnelsen av denne uka.