Home » News » Topp 4 aksjer å kjøpe midt i dobling i pris de siste tolv månedene

Topp 4 aksjer å kjøpe midt i dobling i pris de siste tolv månedene

Aksjemarkedet er under press i 2022, men noen aksjer har unngått salg og har til og med doblet seg i pris det siste året.

I løpet av de fire første månedene av 2022 gir det amerikanske aksjemarkedet opp noe av fjorårets oppgang. De store amerikanske indeksene har falt, noen mer aggressivt enn andre, og selskaper i teknologisektoren har falt raskere enn andre.

Likevel har noen selskaper gjort det veldig bra i dette miljøet. Ikke overraskende er de alle aktive i energisektoren, og prisen på olje og naturgass hjalp på bunnlinjen.

Her er fire aksjer å kjøpe som har doblet seg i pris de siste tolv månedene: Devon Energy, Marathon Oil, Occidental Petroleum og Coterra Energy.

Devon Energy

Devon Energy er opp 50 % YTD og over 160 % de siste tolv månedene. Det opererer i olje- og gassleting og produksjonsindustrien, og drar nytte av økningen i energiprisene.

Devon Energy betaler også utbytte. Terminutbytteavkastningen er 7,29 %, og utbytteutbetalingsgraden er 53,94 %.

Marathon Oil

Marathon Oil er en annen energiaktør fra USA. Grunnlagt i 1887, er det basert i Houston, Texas, og sysselsetter nærmere 2000 mennesker.

Marathon Oils aksjekurs har økt med mer enn 140 % de siste tolv månedene, med over 65 % YTD. Selskapet opererte med en brutto fortjenestemargin på 78,65 % de siste tolv månedene, høyere enn sektormedianen med 94,23 %.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum er et amerikansk integrert olje- og gasselskap. Som de fleste selskaper i energisektoren gir det også utbytte.

Aksjekursen har nådd nye høyder i det nåværende miljøet, hvor energiprisene øker kraftig. Som sådan økte den over 140 % de siste tolv månedene og over 100 % YTD.

Coterra Energy

Coterra Energy er basert i Houston, Texas, og aksjekursen har levert over 100 % totalavkastning de siste tolv månedene. Selskapet opererte med en brutto fortjenestemargin på 82,03 % de siste tolv månedene, og med gjeldende børskurs har markedsverdien nådd 26,23 milliarder dollar.