HomeNewsTopp 5 amerikanske aksjer med høyt utbytte

Topp 5 amerikanske aksjer med høyt utbytte

Mircea Vasiu

Aksjer med høyt utbytte er attraktive for investorer som ser etter jevne positive kontantstrømmer. Her er fem aksjer du kan legge til i porteføljen din: Coca-Cola, Verizon Communications, Amgen, Broadcom og Cisco Systems.

Utbytte er en måte for et selskap å belønne sine aksjonærer. Ledelsens oppgave er å maksimere aksjonærenes formue, og et selskap med overskudd deler typisk ut overskuddet til aksjonærene i form av utbytte.

I USA betaler selskaper kvartalsvis utbytte. Dette står i kontrast til europeiske selskaper, for eksempel, som betaler enten et årlig eller et halvårlig utbytte. Fordelen med et kvartalsvis utbytte er at ved å reinvestere inntektene ved å kjøpe flere aksjer i selskapet, fører dette til mer inntekt over tid.

Men ikke alle selskaper betaler utbytte. For eksempel har Amazon aldri gjort dette. Imidlertid gjør de fleste selskaper dette, og noen investorer foretrekker bare utbyttebetalende aksjer som den legendariske Warren Buffett.

Utbytteavkastningen er én beregning for å velge selskapene som betaler høyest utbytte. Den beregnes ved å dele det årlige utbyttet med aksjekursen, og verdier mellom 2% og 4% anses som sterke, mens alt over kan signalisere noen problemer, men ikke nødvendigvis.

Så her er fem aksjer med høyt utbytte fra USA du kan legge til porteføljen din: Coca-Cola, Verizon Communications, Amgen, Broadcom og Cisco Systems.

Coca-Cola

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) har økt sitt årlige utbytte de siste 59 årene på rad. Utbytteavkastningen for 2022 er 2,77 %, anslått å nå 3,08 % innen 2025.

Verizon Communications

Verizon Communications (NYSE:VZ) har en utbytteavkastning høyere enn 4 % – nærmere bestemt 4,75 %, og utbetalingsgraden er 46,94 %. I tillegg er 5-års vekstraten 2,10 %, og selskapet har økt sitt årlige utbytte de siste 17 påfølgende årene.

Amgen

Amgen (NASDAQ:AMGN) har økt sitt årlige utbytte de siste 10 årene på rad, og utbytteavkastningen er 3,50 %. I tillegg opererer selskapet med en brutto fortjenestemargin de siste tolv månedene på 75,16 %, høyere enn sektormedianen med 33,63 %.

Broadcom

Broadcom (NASDAQ:AVGO) økte også sitt årlige utbytte de siste 10 årene på rad. Videre er terminutbytteavkastningen 2,84 %, mens utbetalingsgraden er 53,21 %.

Cisco Systems

Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) opererer med en brutto fortjenestemargin høyere enn sektormedianen med 27,68 %. Dets terminutbytte er 2,7 %, og selskapet har økt sitt årlige utbytte de siste 10 årene på rad.