Home » Ordliste » American Depositary Receipt (ADR)

American Depositary Receipt (ADR)

American Depositary Receipt (ADR) refererer til en aksje utstedt av en bank som representerer verdipapirer i et utenlandsk selskap. Sertifikatet lar amerikanske investorer investere i ikke-amerikanske selskaper på lokale børser.

Enkelt sagt ble ADR opprettet for å gjøre det mulig for amerikanske investorer å enkelt kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Kvitteringen representerer aksjer i et ikke-amerikansk selskap eid av en bank på den lokale børsen. Investorer kan få tilgang til ADRs gjennom store børser som NYSE eller NASDAQ eller handle dem over disk (OTC). Børsnoterte ADR-er kan kjøpes, selges og holdes akkurat som vanlige aksjer i amerikanske selskaper.

Bivirkninger kan være sponset og ikke-sponset. En sponset ADR utstedes av en bank eller en megler på vegne av et ikke-amerikansk selskap, som vanligvis dekker utstedelseskostnadene og får kontroll over ADR, mens banken er ansvarlig for transaksjoner med investorer.

På den annen side utstedes ikke-sponsede ADR-er også av en bank, selv om disse ikke umiddelbart er involvert i det utenlandske selskapet. Derfor kan det noen ganger være flere usponsede ADR-er fra samme ikke-amerikanske selskap utstedt av forskjellige amerikanske banker.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.