Home » Ordliste » Kjøpe

Kjøpe 

Kjøp er et handelsbegrep som refererer til å kjøpe et finansielt instrument fra noen andre i bytte mot kontanter eller en annen eiendel.

Å kjøpe en aksje refererer til å skaffe seg eierskapet til et selskaps aksjer. Investorer kjøper aksjer for å selge dem senere til en høyere pris og tjene penger. De gjør dette ved å utstede en kjøpsordre gjennom sin respektive aksjemegler.

Mens kjøp av en aksje tildeler den en viss verdi, er det viktig å merke seg at den tildelte verdien er relativ og kan variere.

Noen ganger er kjøpere villige til å kjøpe en aksje til en overkurs, som i hovedsak er en pris som er høyere enn dens opprinnelige verdi. Motsatt kjøper de noen ganger verdipapirer til en rabatt, som representerer et verdipapirs pris som er lavere enn den opprinnelig estimerte verdien.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.