Home » Ordliste » Selge

Selge

I motsetning til kjøp refererer salg til å likvidere en eiendel den næringsdrivende tidligere har kjøpt i bytte mot kontanter. Investorer selger vanligvis eiendeler for å ta fortjeneste eller begrense ytterligere tap. Å stenge en lang posisjon betyr faktisk at investorer 'selger'.

Salg er prosessen med å konvertere en ikke-likvid eiendel (som aksjer) til en likvid eiendel (som kontanter) gjennom det åpne markedet.

I investeringsundersøkelser har analytikere en tendens til å gi en "Sell"-rating på en bestemt aksje da de tror at disse aksjene vil gjøre det dårligere enn markedet og det er en risiko for en nedgang. I motsetning til "Sell"-vurderinger, har analytikere også til rådighet Hold/Nøytral og Kjøp rating.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.