Home » Ordliste » Beta

Beta

Beta er et begrep som måler et verdipapirs volatilitet i forhold til det bredere markedet, samt for å forstå en risiko forbundet med en aktuell aksje. Det bredere markedet har en beta på 1, noe som betyr at aksjer som har en beta på mer enn 1 er mer volatile enn det bredere markedet.

For å gi et eksempel, hvis en aksje har en beta på 1,2, betyr det i hovedsak at denne aksjen er 20% mer volatil enn det bredere markedet. Hvis en aksje har en beta på 1, indikerer det at aksjen har samme volatilitet som markedet. Beta beregnes vanligvis ved å regressere den prosentvise endringen i aksjekurser mot den prosentvise endringen i det bredere markedet.

Beta er en av nøkkeldelene i Capital Asset Price Model (CAPM) som måler avkastningen til et verdipapir. Ved å beregne en aksjes beta, kan investorer og analytikere måle volatiliteten og den systematiske risikoen til den aksjen. Hvis en aksje har en positiv beta, tyder det på at aksjen generelt trender i samme retning som markedet og omvendt.

Som en generell tommelfingerregel har defensive aksjer en lav CAPM beta, mens sykliske aksjer og vekstaksjer normalt har en høy CAPM beta.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.