Home » Ordliste » Volatilitet

Volatilitet

Markedsvolatilitet, eller bare volatilitet, er et begrep som indikerer uforutsigbare og noen ganger skarpe kortsiktige kursbevegelser på et verdipapir. Risikofylte eiendeler er generelt mer volatile enn andre eiendeler fordi de er mindre forutsigbare.

Generelt øker markedsvolatiliteten når prisene går ned og omvendt. Med mindre det er en enkelt katalysator som plutselig tvinger markedsvolatiliteten til å øke, har volatiliteten en tendens til å være generelt lav. Dette er spesielt tilfellet med oksemarkeder da de har en tendens til å gå hånd i hånd med relativt lav volatilitet.

Videre anses markedsvolatilitet å være et viktig input i beregningen av opsjonspriser. Analytikere bruker flere metoder for å måle markedsvolatilitet, som beta koeffisienter, opsjonsprisingsmodeller og standardavvik for avkastning.

Chicago Board Options Exchanges volatilitetsindeks (VIX) anses å være en god indikator for å måle markedsvolatilitet. VIX representerer markedets forventninger til volatilitet de neste 30 dagene. Med enkle ord, en høy VIX signaliserer et risikabelt marked som sannsynligvis vil falle.

Implisitt volatilitet (IV) er en annen beregning som er mye brukt av tradere og investorer. IV prøver praktisk talt å finne ut hvor ustabilt markedet sannsynligvis vil være i fremtiden. Historisk volatilitet (HV) er det motsatte av IV da den måler markedsvolatiliteten over en viss tidshorisont i fortiden.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.