Home » Ordliste » DSPP

DSPP

En Direct Stock Purchase Plan (DSPP) refererer til en plan som lar investorer kjøpe aksjer direkte fra et selskap, i stedet for å gå gjennom en megler. Generelt kjøper investorer aksjer gjennom meglerfirmaer som investeringsplattformer eller banker der disse meglerne fungerer som en mellommann mellom investoren og selskapet som eier aksjen.

Noen selskaper som tilbyr disse planene gjør dem tilgjengelige direkte for detaljinvestorer, mens andre andre ansetter overføringsagenter for å administrere DSPP-investeringer. Videre har DSPP-er vanligvis lave gebyrer og lar noen ganger investorer kjøpe aksjer til en rabattert pris.

Det skal bemerkes at ikke alle selskaper tilbyr DSPP, og disse programmene kan noen ganger ha spesifikke restriksjoner som lar investorer kjøpe aksjene bare i bestemte perioder. Videre har planene blitt mindre populære de siste årene ettersom meglerfirmaer reduserte gebyrene og ble betydelig mer praktiske. På den annen side kan DSPP fortsatt være et bedre valg for langsiktige investorer som har begrenset kapital tilgjengelig.

Akkurat som å investere gjennom en megler, foretar investorer DSPP-kjøp ved å overføre midler fra bankkontoene deres. På den annen side har DSPP-er ofte minimumsinvesteringskrav, noe som betyr at det er et minimum antall aksjer investorer må kjøpe for hvert kjøp.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.