Home » Ordliste » Kontantstrøm

Kontantstrøm

Kontantstrøm representerer mengden penger som blir overført inn og ut av en virksomhet. Det finnes flere typer kontantstrøm med de to vanligste typene er innstrømninger (mottatt kontanter) og utgående (kontanter brukt).

Fri kontantstrøm (FCF) er en av de viktigste økonomiske beregningene som brukes av investorer for å bestemme attraktiviteten til et enkelt selskap. Hvis virksomheten er i stand til å generere positiv kontantstrøm, vil investorer sannsynligvis bli mer tiltrukket av selskapet siden det ikke trenger ytterligere finansiering.

FCF beregnes ved å redusere penger brukt på drift fra tilførsel. FCF ekskluderer ikke-kontante utgifter, men inkluderer utbetalinger på utstyr, eiendeler og arbeidskapital fra balansen.

Til syvende og sist representerer fri kontantstrøm rapportert av selskapet tilgjengelige midler til å betale utbytte, kjøpe tilbake aksjer eller betale renter til investorer.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.