Home » Ordliste » Utbytte

Utbytte

Et utbytte representerer utdelingen av en del av selskapets overskudd til aksjonærene. Utbytte deles vanligvis ut av veletablerte, økonomisk solide selskaper, mens mindre selskaper har mindre sannsynlighet for å betale utbytte.

Det finnes flere typer utbytte, inkludert kontanter, aksjer, eiendom, materiell og likvidasjonsutbytte. Veletablerte selskaper betaler regelmessig utbytte til sine aksjonærer, og de representerer en av de vanligste måtene investorer kan tjene penger på å investere i et selskap.

På den annen side er det ingen lov å betale utbytte, og det er noen selskaper som ikke betaler utbytte. De som gjør det, er imidlertid kjent som utbytteaksjer.

Mange investorer foretrekker å investere i utbytteaksjer fordi de gir dem en kilde til en jevn inntekt og noen av disse selskapene betaler utbytte selv når de ikke tjener betydelig.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.