Home » Ordliste » Likviditet

Likviditet

I enkleste termer beskriver likviditet hvor enkelt en eiendel eller verdipapir kan kjøpes eller selges uten å påvirke prisen nevneverdig. Hvis det er høy etterspørsel etter en aksje, betyr det at markedet er mer likvid, slik at investorer enkelt kan kjøpe og selge den aksjen.

Begrepet likviditet kan brukes på ethvert kapitalmarked som aksjer, edle metaller, råvarer og mer.

Med andre ord tjener markedslikviditet i hovedsak som et mål på hvor enkelt tradere kan kjøpe og selge verdipapirer. Likvide markeder er definert av høye handelsvolum og en tett spredning mellom salgs og kjøpskurs.

Under normale omstendigheter er høy markedslikviditet en stor fordel. Kapitalmarkeder som har rikelig med likviditet lar tradere effektivt og raskt bytte eiendeler og gjøre dem i stand til raskt å åpne og lukke posisjoner. Slike gunstige markedsforhold lokker ofte flere tradere og investorer, noe som til slutt gir enda mer likviditet.

På den annen side kan markeder med lav likviditet gjøre det svært vanskelig å handle de underliggende eiendelene da det kan ta lang tid å gjennomføre transaksjonen. I markeder med lav likviditet kan det dessuten ta en stund før kjøpere og selgere blir enige om prisen, noe som til slutt resulterer i brede bud-spread-spreader og forhøyede utførelsesgebyrer.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.