Home » Ordliste » Spørre

Spørre

I motsetning til bud, representerer spør den laveste prisen selgeren er villig til å selge eiendelen eller verdipapiret. Også kjent som tilbudsprisen, er salgsprisen alltid høyere enn budprisen, og forskjellen mellom de to kalles spredningen.

For å gi et eksempel, hvis salgsprisen for en aksje er £3 x 100, betyr dette at selgeren er villig til å selge 100 aksjer til £3 stykket. Bortsett fra prisen på en aksje, kan salgsprisen også bestemme antall enheter som kan kjøpes til den angitte prisen.

I hovedsak reflekterer kjøps- og salgspriser tilbud og etterspørsel i markedet.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.