Home » Ordliste » Bud

Bud

I motsetning til salgsprisen, representerer begrepet bud den høyeste prisen en investor eller trader er villig til å betale for å kjøpe en eiendel. Budprisen er alltid lavere enn salgs-eller tilbudsprisen.

En budpris fastsettes normalt etter at en selger og en eller flere kjøpere har forhandlet om prisen. Likviditetstilbydere i markedet legger stadig inn bud på verdipapirer. I noen tilfeller kommer bud når en selger krever en pris som lar dem selge aksjen.

På den annen side vil kjøpere noen ganger gi bud selv om en selger ikke vurderer å selge, og dette er kjent som et uoppfordret bud.

I tilfeller der to eller flere kjøpere kjemper om å kjøpe en aksje ved å øke budene gradvis, anses dette som en budkrig. En budkrig ligner på auksjon, der en pris avgjøres når en av kjøperne slutter å øke budene sine for å toppe rivalen.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.