Home » Ordliste » Margin

Margin

Margin refererer til en handelspraksis som innebærer å låne penger fra en megler for å kjøpe en aksje. Det representerer også forskjellen mellom den fulle verdien av en investering og beløpet som ble lånt fra megleren.

I utgangspunktet fungerer margin som et middel som lar tradere kjøpe større mengder aksjer enn de har råd til. For å oppnå dette må tradere først sende inn en forespørsel til megleren om å åpne en marginkonto og betale en spesifikk forhåndsavgift i kontanter som er kjent som minimumsmarginen. Minimumsmarginen tjener til å hjelpe megleren med å få tilbake penger hvis traderen plasserer en tapende handel.

I hovedsak lar en marginkonto en handelsmann bruke kontomidler og eiendeler som sikkerhet for et lån. Innflytelsen gitt av marginkontoen øker potensielle risikoer for både fortjeneste og tap.

I noen tilfeller der en trader lider under et tap, kan meglerfirmaet plassere traderen på en "margin call", som ber traderen om å sette inn ytterligere midler eller verdipapirer på kontoen sin for å møte vedlikeholdsmarginen. Hvis investoren ikke gjør det, vil investoren sannsynligvis bli tvunget til å selge eiendeler for å møte marginkravet.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.