Home » Ordliste » Regulatorer

Regulatorer

Regulatorer refererer til offentlige etater som regulerer kapitalmarkeder og selskaper. I USA er det en rekke individuelle regulatorer med deres respektive ansvar. Selv om disse byråene opererer uavhengig av hverandre, har de lignende mål.

Med andre ord, rollen til finansregulatorer er å sørge for at selskaper, organisasjoner og markedsbørser overholder de etablerte økonomiske forskriftene og loven. Regulering av finansmarkeder representerer en av tre juridiske kategorier som utgjør finansrett, mens de to andre er rettspraksis og markedspraksis.

Noen av nøkkeloppgavene til finansregulatorer inkluderer å opprettholde tilliten til det finansielle systemet, beskytte finansiell stabilitet og sikre forbrukerbeskyttelse. En av ansvarsoppgavene til finansregulatorer er å gi informasjon til forbrukere for å beskytte dem mot ulovlige aktiviteter.

En av de største regulatorene er Federal Reserve Board (FRB) i USA. Federal Reserve Board, eller bare Fed, er et reguleringsorgan som har direkte innflytelse på penger, likviditet og bredere kredittforhold.

Fed er også ansvarlig for å implementere ulike pengepolitiske strategier, basert på markedsforhold. Et av hovedverktøyene for å oppnå dette er åpne markedsoperasjoner, inkludert kjøp og salg av verdipapirer som US Treasury og føderale byråer.

I Storbritannia regulerer Financial Conduct Authority (FCA) finansnæringen.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.