Home » Ordliste » Sektor

Sektor

En sektor refererer til en samling selskaper og institusjoner som utvikler og selger lignende typer produkter og tjenester. Ved å kategorisere økonomien etter ulike sektorer kan økonomer og analytikere vurdere den økonomiske aktiviteten innenfor de spesielle områdene.

I følge Global Industry Classification Standard (GICS) er det 11 forskjellige aksjemarkedssektorer: energi, materialer, industri, verktøy, helsevesen, finans, forbrukerdiskresjon, forbruksvarer, informasjonsteknologi, kommunikasjonstjenester og eiendom.

Sektorer er viktige å vurdere når man bygger en aksjeportefølje, da eksperter råder nye investorer til å diversifisere og inkludere selskaper fra forskjellige sektorer. Investorer velger også fra sektorer de har stor interesse i, noe som forbedrer deres beslutningsprosess.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.