Home » Ordliste » Trading Mentor

Trading Mentor

En handelsmentor er en profesjonell som gir mindre erfarne handelsmenn nyttige råd og hjelper dem å lære viktige aspekter ved handel.

Gitt at handel er en kompleks prosess, kan det å ha en erfaren person ved siden av hjelpe nye investorer med å gå gjennom prosessen med å forstå markedet. Ideen bak en handelsmentor er å hjelpe nye investorer med å skreddersy læringserfaringene sine spesifikt til seg selv. Trading mentorer har en tendens til å hjelpe med hvordan man nøyaktig kan lese markedstilbakemeldinger, risikostyring, sette handelsmål, bygge tillit, diskutere ulike potensielle utfall osv.

En god handelsmentor bør ha en gjennomsiktig og dokumentert merittliste i markedet samt mange års erfaring.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.