Home » Ordliste » Markedsordre

Markedsordre

En markedsordre refererer til en retning som investorer gir til megleren sin for å kjøpe en eiendel eller aksje til best mulig prispunkt. Det er den vanligste typen ordre investorer og handelsmenn gjør i markedet.

Når du legger inn en markedsordre, kan ikke traderen kjøpe eiendelen til en bestemt pris, men snarere til en pris som er basert på gjeldende markedstilbud. Ved å legge inn en markedsordre, instruerer traderen sin megler om å utføre handelen så snart som mulig til gjeldende markedspris.

Vær imidlertid oppmerksom på at ordren vil fylles ut umiddelbart bare hvis markedet er åpent. Ellers, hvis en trader legger inn en markedsordre mens markedet er stengt, vil ordren bli utført på det åpne markedet.

I motsetning til limit og stop-loss-ordrer, er en markedsordre det beste valget for de som ønsker å handle et verdipapir så raskt som mulig til gjeldende kurspunkt.

Markedsordrer brukes hovedsakelig av investorer som handler med de mest populære indeksene og aksjefondene og aksjene. I tillegg kan investorer som ønsker å bruke den velkjente dollar-kostnadsaveraging-strategien (DAC) også dra nytte av markedsordrer fordi disse investorene kjøper verdipapirer med samme tidsintervaller uavhengig av kursutviklingen.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.