Home » Ordliste » Aksjefond

Aksjefond

Et aksjefond er et investeringsselskap som samler penger fra en rekke investorer for å kjøpe eiendeler og verdipapirer. Disse midlene forvaltes av ekspert pengeforvaltere, som utvikler investeringsstrategier og investerer de samlede pengene for å gi fortjeneste til investorene.

Et verdipapirfonds pris, kjent som netto aktivaverdi (NAV), er definert av den samlede verdien av verdipapirene i fondets portefølje, delt på antall utestående aksjer. Prisendringene til et verdipapirfond avhenger av verdien av dets underliggende verdipapirer ved slutten av hver handelsdag.

Det er viktig å merke seg at fondsinvestorer ikke direkte eier verdipapirene i fondets portefølje, men bare aksjene i selve fondet.

Beslutninger om hvilke verdipapirer fondet vil kjøpe og selge tas av en eller flere porteføljeforvaltere, hvis hovedmål er å oppdage lukrative investeringsmuligheter som vil hjelpe fondet å overgå markedsreferansen som S&P 500, Nasdaq eller andre.

Det er derfor en av de beste måtene å måle et verdipapirfonds ytelse på er å sammenligne den med ytelsen til referanseindeksen.

Mens aksjefond er åpne og tilgjengelige for publikum, er hedgefond kun tilgjengelig for akkrediterte investorer.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.