Home » Ordliste » Henrettelse

Henrettelse

Utførelse er når en megler fullfører kjøps eller salgsordren traderen har bedt om. En kjøps- eller salgsordre utføres når den er fylt ut, i stedet for når den er plassert av traderen.

For eksempel legger en investor en ordre om å selge 50 aksjer av en bestemt aksje for £200. Etter at de har sendt inn ordren, går deres respektive aksjemegler inn i markedet for å utføre den ordren til best mulig salgspris. Hvis, for eksempel, den best mulige prisen for å selge disse aksjene i det øyeblikket er £205, vil ordren bli fylt på det nivået.

Det er flere måter meglere kan utføre en ordre på. Disse inkluderer å sende ordren til en av de store børsene, markedsaktørene, elektronisk kommunikasjonsnettverk (ECN), eller gjennom en inventar av verdipapirer. Den spesifikke forskriften tvinger meglere til å identifisere de best mulige måtene å utføre en handel på vegne av sine kunder.

En rekke investorer forstår ikke at de ikke er direkte knyttet til markedet, men å vite hvordan ordrene deres utføres og hvem som håndterer pengene deres kan gi dem ekstra komfort. Det er spesielt viktig å kjenne til din meglers utførelsesmuligheter hvis du er en daytrader da tid og pris i dagshandel er avgjørende.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.