Home » Ordliste » Utbytteavkastningen

Utbytteavkastningen

En utbytteavkastningen representerer størrelsen på et selskaps utbytte i forhold til aksjekursen. Det er uttrykt i prosent.

For å beregne utbytteavkastningen må man dele selskapets årlige utbytte per aksje med dagens kurs per aksje. For eksempel, hvis et selskap betaler et årlig utbytte per aksje på £4 og den nåværende prisen på aksjen er £20, er utbytteavkastningen 20%.

Dette betyr også at dersom aksjekursen stiger, vil utbytteavkastningen også gi seg. På den annen side, hvis selskapets aksjer faller, vil utbytteavkastningen også falle.

Utbytteavkastningen beregnes normalt ved å bruke data fra siste årsresultatrapport. Imidlertid deles utbytte ut på kvartalsbasis, og på grunn av det ser investorer og analytikere ofte på utbyttet i det siste kvartalet og multipliserer det med fire for å beregne det årlige utbytteavkastningen. Det er likevel viktig å huske på at avkastningen kan variere fordi ikke alle selskaper betaler likt utbytte hvert kvartal.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.