Home » Ordliste » Fortjeneste Per Aksje

Fortjeneste Per Aksje

Inntjening per aksje (EPS) er en økonomisk beregning som brukes til å vise den samlede lønnsomheten til et enkelt selskap. EPS beregnes ved å dele selskapets overskudd delt på antall utestående aksjer i ordinære aksjer.

Det er normalt for selskaper å fremheve EPS og inntektstall når de rapporterer inntjening. Bedrifter har også en tendens til å rapportere justerte EPS-tall, som vanligvis er et EPS-tall justert for noen ekstraordinære poster (opsjoner, warrants, konvertibel gjeld).

Generelt, jo høyere EPS jo mer lønnsomt er selskapet og omvendt. Det ville imidlertid være en feil å se på en enkelt EPS-verdi for et bestemt selskap. Dette er grunnen til at analytikere har en tendens til å analysere selskapets EPS-tall mot andre selskaper i samme sektor.

EPS brukes også til å beregne P/E-forholdet, som er en måte å verdsette virksomheten på. Jo høyere P/E-forholdet er, desto dyrere anses aksjer å være.

I løpet av inntjeningssesongen er inntjening "beats" og "misses" basert på EPS-estimatene. Forskningsfirmaer har en tendens til å kartlegge analytikere og innlemme deres EPS-estimater i modellen, som deretter beregner EPS-estimatene, også kjent som EPS-konsensus. En lesning som er høyere enn konsensus kan sende aksjer i det gitte selskapet høyere etter resultatrapporten, og omvendt.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.