Home » Ordliste » Utestående Aksjer

Utestående Aksjer

Utestående aksjer representerer alle aksjene som er utstedt og eid av investorer. Utestående aksjer inkluderer både aksjer eid av institusjonelle investorer og aksjer som eies av bedriftsinsidere.

Alle utestående aksjer i et selskap brukes ved beregning av nøkkelstørrelse og ytelsesmålinger som markedsverdi og nettoinntekt.

Utestående aksjer kan sammenlignes med flytende aksjer, som kun representerer aksjene som er tilgjengelig for allmennheten. For å si det på en annen måte, inkluderer flytende aksjer alle selskapets aksjer bortsett fra de som på en eller annen måte er begrenset og inneholdt av bedriftsinsidere. Derfor kan antallet flytende aksjer enkelt beregnes ved å trekke de begrensede aksjene fra alle utestående aksjer.

Akkurat som andre viktige beregninger, rapporterer selskaper sine utestående data på kvartalsbasis og i årlige innleveringer til Securities and Exchange Commission (SEC).

Gå tilbake til hele ordlisten vår.