Home » Ordliste » Offentlig Flyte

Offentlig Flyte

Public float, også referert til som free float, representerer den delen av et selskaps aksjer som er notert på markedet og tilgjengelig for handel. I lekmannshandler representerer det antall aksjer som er tilgjengelige for kjøp og salg av investorer.

Antallet beregnes ved å trekke eventuelle bundne aksjer fra antallet av selskapets utestående aksjer. Begrensede aksjer kan inkludere aksjer som ikke er tilgjengelig for handel på grunn av en sperreperiode, aksjer holdt av innsidere, eller aksjer som holdes i et selskaps egne bøker, for eksempel egne aksjer.

Når investorer snakker om å «flyte en aksje», refererer de til prosessen med å notere selskapet på en børs, dvs. offentliggjøre selskapet.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.