Home » Ordliste » Oksemarked

Oksemarked

Når verdien av eiendeler eller verdipapirer stiger over en periode, betyr det at markedet for øyeblikket er i et oksemarked. Oksemarkeder oppstår vanligvis når økonomien blomstrer og når arbeidsledigheten faller.

Selv om det ikke er noen klare beregninger som definerer et oksemarked, anses et marked i et okseterritorium når prisen stiger minst 20% fra det siste lavpunktet, med indikasjoner på at den oppadgående trenden vil fortsette. Dette er det stikk motsatte av et bjørnemarked, som antyder et prisfall på minst 20% fra det siste høyeste.

Begrepene bull and bear er for det meste assosiert med aksjemarkedet, men de kan også gjelde for individuelle verdipapirer og andre markeder, inkludert valutaer, obligasjoner og eiendom.

En av de viktigste egenskapene til et oksemarked er den økende investortilliten. Når okseløpet starter og verdipapirprisene stiger, føler investorer seg optimistiske om at den oppadgående trenden vil fortsette slik at de kjøper mer. Som et resultat øker økt kjøpsaktivitet ytterligere aksjekursene på grunn av loven om etterspørsel og tilbud.

I tillegg vil selskaper sannsynligvis investere mer i vekst og forretningsutvikling i løpet av oksemarkedet, som er et annet vanlig kjennetegn ved denne perioden.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.